TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUNG CƯ C1 C2 XUÂN ĐỈNH

Tiến độ thanh toán Dự án C1 Xuân Đỉnh

Bên mua  thực hiện thanh toán theo các đợt như sau:
Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, Bên mua thanh toán cho Bên bán 25% giá trị hợp đồng này, tương đương với số tiền là:  đồng
Bằng chữ:
Đợt 2: Bên mua thanh toán tiếp cho Bên bán 15% giá trị hợp đồng này vào đầu tháng 6/2017, tương đương với số tiền là:   đồng
Bằng chữ:
Đợt 3: Bên mua thanh toán tiếp cho Bên bán 20% giá trị hợp đồng này vào đầu tháng 9/2017, tương đương với số tiền là:  đồng
Bằng chữ:
Đợt 4: Bên mua thanh toán tiếp cho Bên bán 10% giá trị hợp đồng này vào đầu tháng 11/2017, tương đương với số tiền là: đồng
Bằng chữ:
Đợt 5: Khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ, Bên mua thanh toán 30% giá bán căn hộ +2% phí bảo trì căn hộ + phí dịch vụ 01 năm đầu tiên.
Ngày nhận được thông báo là ngày ghi trên phiếu giao nhận của nhà cung cấp dịch vụ bưu điện mà Bên bán sử dụng hoặc ngày Bên bán trao trực tiếp (hoặc fax/email) thông báo cho Bên mua.


Tiến độ thanh toán Dự án C2 Xuân Đỉnh
a) Bên mua  thực hiện thanh toán theo các đợt như sau:
Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, Bên mua thanh toán cho Bên bán 25% giá trị hợp đồng này, tương đương với số tiền là:  đồng
Bằng chữ:
Đợt 2: Bên mua thanh toán tiếp cho Bên bán 15% giá trị hợp đồng này vào đầu tháng 6/2017, tương đương với số tiền là:   đồng
Bằng chữ:
Đợt 3: Bên mua thanh toán tiếp cho Bên bán 20% giá trị hợp đồng này vào đầu tháng 9/2017, tương đương với số tiền là:  đồng
Bằng chữ:
Đợt 4: Bên mua thanh toán tiếp cho Bên bán 10% giá trị hợp đồng này vào đầu tháng 11/2017, tương đương với số tiền là: đồng
Bằng chữ:
Đợt 5: Khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ, Bên mua thanh toán 30% giá bán căn hộ +2% phí bảo trì căn hộ + phí dịch vụ 01 năm đầu tiên.
Ngày nhận được thông báo là ngày ghi trên phiếu giao nhận của nhà cung cấp dịch vụ bưu điện mà Bên bán sử dụng hoặc ngày Bên bán trao trực tiếp (hoặc fax/email) thông báo cho Bên mua.
b) Thời hạn thanh toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%: Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán trước thời điểm ký Biên bản bàn giao căn hộ. Bên bán có trách nhiệm bàn giao khoản kinh phí này cho Ban Quản trị nhà chung cư quản lý sau khi Ban Quản trị nhà chung cư được thành lập theo quy định trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định công nhận Ban Quản trị của Ủy ban nhân dân Quận Bắc Từ Liêm để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận thống nhất để Chủ đầu tư tạm quản lý kinh phí này.

Tiến độ thanh toán chung cư c1 c2 xuân đỉnh. Với các khách hàng muốn vay ưu đãi 0% tại SHB Vạn Phúc thì tiến độ thanh toán HĐ sẽ là như sau:
- Đợt 1: 20% khi ký HĐMB
- Đợt 2: 50% sau đợt 1 15 ngày
- Đợt 3: 30% + 2% KPBT : Có thông báo nhận bàn giao căn hộ
Thời gian mở bán chỉ còn

Họ và tên

Câu trả lời của bạn
Số điện thoại

Câu trả lời của bạn
Email

Câu trả lời của bạn
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Tin tức mới

0936969091